Netsprint Adserver is contextual ad serving platform developed and managed by Netsprint
PL

Każda zatrudniona osoba już od pierwszych dni może liczyć na wsparcie i opiekę przełożonego. Od początku uczestniczy w szeregu szkoleń i spotkań, dzięki którym poznaje swoich współpracowników, specyfikę pracy i kulturę organizacji.

Co oferujemy?

Ponadto oferujemy:

  • Pakiet MultiSport
  • Opiekę medyczną
  • Elastyczny czas pracy
  • Przyjazną i nieformalną atmosferę pracy w dynamicznym zespole
  • Dostęp do najnowszej technologii wyszukiwania informacji w Internecie
  • Możliwości rozwoju zawodowego
  • Harmonię między życiem zawodowym a prywatnym
Netsprint S.A.
al. Armii Ludowej 26
00-609 Warsaw
Poland
our brands: